Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG VĂN BẢN » Văn bản trường

NHIỆM VỤ NĂM HỌC

Thứ tư - 07/12/2016 15:27 | Số lần đọc: 2478

PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
     TRƯỜNG MN DIỄN VẠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

            Số:...../KH-MN
 
           Diễn Vạn,  ngày 30  tháng 9 năm  2016
 
KẾ HOẠCH
 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016  - 2017
 
 Căn cứ Công văn số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Chỉ thị số 14/CTUBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của UBND tỉnh Nghệ an;
Căn cứ Hướng dẫn số 1817/SGD&ĐT-GDMN ngày 15/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT;
Căn cứ công văn số 828/PGD&ĐT-GDMN ngày 18 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT Diễn Châu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Diễn Châu
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 và tình hình thực tế trường mầm non Diễn Vạn xây dựng kế hoạch năm học 2016 – 2017 như sau:
A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
   1/ Thuận lợi
   - Được sự chỉ đạo chuyên môn sâu sát của Phòng GD&ĐT; sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương: Đầu tư cơ sở vật chất cho trường.
   - Được sự lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương quan tâm và chăm lo đúng mức đối với hoạt động của nhà trường. Các tổ chức đoàn thể kết hợp đồng bộ và hỗ trơ tích cực nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Ban đại diện cha mẹ học sinh đã không ngừng phấn đấu để thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn chức năng cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội;
 - Đội ngũ CBGVNV 100% đã được đào tạo đạt trình độ chuẩn, trên 85% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Đội ngũ đoàn kết, trẻ, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ. Một số giáo viên có năng lực thực hiện chương trình GDMN, lập kế hoạch, tạo môi trường, đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ;
- Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có sự chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm;
- Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, nhận thức của nhân dân về bậc học mầm non có những bước chuyển biến từ đó trong các hoạt động của nhà trường luôn luôn được quan tâm, ủng hộ. Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được phát huy.
2/ Khó khăn
- Trường chia 2 khu vực nên gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp bố trí nhóm lớp và quản lý chỉ đạo;
- Công trình đang xây dựng tiến độ chậm làm ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh, diện tích sân vườn chưa đủ theo quy định, quy hoạch còn chắp vá chưa đồng bộ;
 - Phòng học xây dựng chậm nên ảnh hưởng đến công tác phát triển, các phòng chức năng chưa có, phương tiện đồ dùng  dạy học đã được mua sắm bổ sung hàng năm nhưng chưa đủ, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động toàn diện trong nhà trường
- Giáo viên thiếu, tỷ lệ giáo viên hợp đồng mới cao, trình độ tay nghề còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác giáo dục và chăm trẻ.
          - Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi đầu năm còn cao so với năm học trước.
A/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1/ Tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013. Hội nghị lần thứ VIII ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non theo các nghị quyết, chỉ thị của UBND huyện Diễn Châu. Tiếp tục thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên nhân viên.
2/ Tăng cường công tác tham mưu để bổ sung cơ sở vật chất hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong năm học 2016 – 2017. Ưu tiên cơ sở vật chất cho trẻ 5 tuổi, và từng bước hoàn thiện các độ tuổi khác, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2016.
3/ Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, tăng cường các điều kiện để đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, tăng cường các hoạt động thực hành trải nghiệm, lấy trẻ làm trung tâm. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào CSGD trẻ. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ, quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập
4/ Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo hướng tăng cường phân cấp, tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý, chủ động linh hoạt trong việc thực hiện chương trình. Xây dựng các chủ đề, tích hợp nội dung dạy học đảm bảo kiến thức kỹ năng của cấp học, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, địa phương và khả năng của học sinh, chú trọng giáo dục lễ giáo, rèn kỹ năng sống cho học sinh, giảm tỷ lệ trẻ SDD xuống dưới 6%
5/ Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao vai trò giáo viên chủ nhiệm, của tổ chức đoàn, gia đình cộng đồng trong việc quản lý và chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ.
6. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về đổi mới phát triển giáo dục mầm non.
B/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1/ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành
  * Chỉ tiêu:
- 100% CBQL - GV - NV Thực hiện tốt chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt pháp lệnh công chức.
- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động của ngành đặc biệt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”;“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- 100% nhóm lớp tiếp tục tổ chức sưu tầm, sáng tác, khai thác sử dụng và lồng ghép các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca; lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục trẻ. Phấn đấu có 90% số lớp và trường đạt tiêu chuẩn “Trường học thân thiện, học sinh tích cực
- Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo dức nhà giáo, nâng cao hiệu quả chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, động viên khuyến khích giáo viên, CBQL nâng cao năng lực, học tập nâng cao trình độ, xây dựng điển hình tiên tiên tiến, động viên khuyến khích giáo viên kịp thời.         
* Giải pháp:
- Tiếp tục triển khai nội dung của phong trào thi đua đến mỗi đồng chí giáo viên trong nhà trường. Giao cho 1 đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường là trưởng ban chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua các cuộc vận động lớn của ngành.
- Chọn 2 lớp tập trung chỉ đạo điểm xây dựng lớp điển hình của phong trào thi đua là lớp Lớn B và Nhỡ A.
- Có kế hoạch huy động nhân lực và sự đóng góp của xã hội, gia đình để đầu tư về CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.
-  Chỉ đạo các nhóm lớp tăng cường và có sáng tạo về giáo dục kĩ năng sống cho trẻ (kĩ năng tự phục vụ, nề nếp thói quen vệ sinh tốt, tự tin bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân..)
 - Xây dựng qui tắc ứng xử thân thiện trong trường học phù hợp với thực tiễn, văn hóa của địa phương. Cho trẻ nghe hát Quốc ca. Đưa các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca vào hoạt động vui chơi của trẻ.
2/ Phát triển mạng lưới trường lớp.
Củng cố và phát triển quy mô trường lớp. Đẩy mạnh phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, xây dựng trường chuẩn quốc gia.
 * Chỉ tiêu:
 - Thực hiện kế hoạch phê duyệt:17 nhóm lớp: 537 cháu (NT: 3: 75; MG 14: 462)
 Trong đó:
+ Nhà trẻ: 3 nhóm : 75 cháu/345 đạt tỷ lệ 21,7%
+ Mẫu giáo: 14 lớp:  462 cháu/519 đạt 89,0%
- Phân bổ nhóm lớp ở 2 điểm trường như sau:
+ Cụm I: Gồm 14 nhóm lớp (bán trú 100%)
Trong đó: Nhóm trẻ: 3 nhóm
       Mẫu giáo: 3 - 4 tuổi: 3 lớp
       Mẫu giáo: 4 - 5 tuổi: 4 lớp
       Mẫu giáo: 5 - 6 tuổi: 4 lớp
+ Cụm II: Gồm 3 lớp (bán trú 100%)
Trong đó: Mẫu giáo: 3 - 4 tuổi: 1 lớp
       Mẫu giáo: 4 - 5 tuổi: 1 lớp
       Mẫu giáo: 5 - 6 tuổi: 1 lớp
- Dự kiến nhóm lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm
TT Tên giáo viên chủ nhiệm Tên nhóm lớp Tổng số cháu Trẻ trai Trẻ gái TS cháu đặc biệt
1 Hoàng Thị Thanh Lê Nhóm trẻ A 25 10 13  
2 Nguyễn Thị Thêm Nhóm trẻ B 25 12 12  
  Đậu Thị Phương Nhóm trẻ C 25 13 15  
3 Đậu Thị Hằng MG Bé A 29 12 15  
4 Hoàng Thị Hạnh MG Bé B 29 12 15  
5 Trần Thị Cảnh MG Bé C 29 11 15  
6 Ngô Thị Thuyên MG Bé D 15 8 7  
7 Nguyễn Thị Thịnh MG Nhỡ A 34 15 19 2
8 Nguyễn Thị Tâm MG Nhỡ B 34 15 19 1
9 Phạm Thị Vân MG Nhỡ C 33 17 16 1
10 Nguyễn Thị Nguyệt MG Nhỡ D 33 21 10  
11 Nguyễn Thị Hoa MG Nhỡ E 36 23 13  
12 Nguyễn Thị Xuân MG Lớn A 29 14 15  
13 Nguyễn Thị Xoan MG Lớn B 30 16 14  
14 Phan Thị An MG Lớn C 29 16 13  
15 Phạm Thị Nhàn MG Lớn D 29 17 12  
16 Nguyễn Thị Lân MG Lớn E 34 15 19  
3/ Công tác PCGD cho trẻ em  5 tuổi
* Chỉ tiêu
- Rà soát huy động tối đa trẻ năm tuổi ra lớp đạt 100%. Giữ vững và nâng cao chất lượng Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi . Phân công GV có trình độ trên chuẩn, có năng lực s­ư phạm tốt dạy lớp 5 tuổi; đầu tư­  đủ CSVC theo Thông tư số 02/2010/TT-BGD&ĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Thông t­ư 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục đồ dùng- đồ chơi- thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN.
- Thực hiện  tốt kế hoạch phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng và tăng cường chỉ đạo thực hiện 3 đồng bộ: đồng bộ trong xây dựng cơ sở vật chất, đồng bộ về việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên và đồng bộ về thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em đi học  để đảm bảo phổ cập bền vững.
- Phấn đấu đạt tỷ lệ chuyên cần trẻ 5 tuổi đạt 99%, tỷ lệ trẻ SDD trẻ 5 tuổi 5%
Thực hiện các chế độ hỗ trợ ăn tr­ưa, miễn giảm học phí cho trẻ theo qui định hiện hành.
* Biện pháp
- Phối hợp với Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các cơ sở xóm làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về quan điểm mục tiêu giáo dục, tầm quan trọng của công tác PCGD
          - Chú trọng đến việc thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ để tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh và nhân dân.
  - Chỉ đạo cán bộ giáo viên làm tốt công tác điều tra trẻ trong độ tuổi và sử dụng phần mềm thống kê theo quy định.
4/ Chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
4.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ
* Chỉ tiêu:
- 100% trẻ được an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần
- 100% nhóm lớp và nhà trường thực hiện tốt theo nội dung Thông tư 13/2010/TT-BGD&ĐT về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non. Không dọa nạt làm ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ
* Biện pháp:
- Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV,NV, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện cho trẻ tại các nhóm lớp. Chú trọng việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ như: đuối nước, điện giật, an toàn giao thông... thông qua lồng ghép tích hợp vào các hoạt động hàng ngày.
- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát cơ sở vật, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi để kịp thời khắc phục sửa chữa,
4.2. Chất lương chăm sóc nuôi dưỡng
*  ChØ tiªu:
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý nuôi dưỡng trong các cơ sở GDMN, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, thực hiện tốt việc chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ, đảm bảo vệ sinh ATTP và nâng cao chất lượng bữa ăn. Đảm bảo bếp 1 chiều theo quy định.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần,
- Duy trì 100% trẻ được ăn bán trú, đảm bảo mức ăn 15.000đ/cháu/ngày. Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 6%, (giảm so với đầu năm là 5%). Phối kết hợp với phụ huynh có chế độ chăm sóc riêng cho trẻ suy dinh dưỡng, béo phì. tuyên truyền với phụ huynh cho 100% trẻ tham gia uống sữa học đường.
- 100% trẻ được cân đo, theo dõi sức khoẻ qua biểu đồ định kỳ 3 lần/năm và được khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm; Phòng chống các bệnh theo mùa trong năm.
  - 100% cháu biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường sạch sẽ. 100% trẻ được rửa tay bằng  xà phòng dưới vòi nước chảy và lau mặt sạch sẽ;
- 100% trẻ 5 tuổi và 4 tuổi biết giữ gìn vệ sinh răng miệng, đánh răng đúng thao tác, trẻ 3 tuổi có thói quen súc miệng sau khi ăn.
- Hợp đồng nhân viên nhà bếp theo quy định. Nghiêm túc trong việc sử dụng bảo hộ lao động (quần áo, tạp dề, khẩu trang khi chế biến..); đổi mới cách chế biến món ăn cho trẻ.
+ Biện pháp
- Thực hiện chế độ dinh dưỡng tốt, an toàn VSTP, nâng cao chất lượng bữa ăn, sử dụng nguồn thực phẩm, nguồn nước đảm bảo vệ sinh,
- Phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nhân viên y tế, phối
hợp với giáo viên tổ chức cân trẻ đúng lịch nhằm theo dõi trẻ SDD để có biện pháp phối hợp phu huynh trong việc CS và cho trẻ ăn thêm bữa phụ.
- Thành lập ban chăm sóc sức khỏe nhằm kiểm tra giám sát để có biện pháp can thiệp kịp thời.
- Tăng cường kiểm tra giám sát bếp ăn, phân công bộ phận phụ trách kiểm tra xuất nhập thực phẩm, chất lượng bữa ăn;
- Ký hợp đồng mua thực phẩm với các cơ sở có chất lượng, y tế giám sát chặt chẽ việc lưu mẫu thức ăn;
- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non”
          4.3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non
          *  ChØ tiªu:
- 100% nhóm lớp được phân chia theo độ tuổi và thực hiện theo chương trình Giáo dục MN và thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;
- 100% trẻ được đánh giá theo sự phát triển cuối độ tuổi
- 100% nhóm lớp thực hiện tốt chuyên đề “phát triển vận động cho trẻ mầm
non”; chỉ đạo Lớp Lớn C, Nhóm trẻ A, thực hiện điểm chuyên đề
- Tham gia thi hội thi “Bé vui khỏe, thông minh nhanh nhẹn” cấp cụm.
- Chất lượng trên trẻ: Phấn đấu tỷ lệ Bé chuyên cần đạt: 98%; BN đạt: 93%;
- Chất lượng đại trà đạt 94-97%. Trong đó: Trẻ 5 tuổi đạt 99%, trẻ 4 tuổi đạt 96%; trẻ 3T đạt 95%; Nhà trẻ: 92%
         * BiÖn ph¸p:
- Phân công giáo viên đứng lớp đúng theo năng lực, động viên và tạo điều kiện để mọi giáo viên phát huy được khả năng của mình.
  - Tổ chức cho CBGV được học tập quy chế chuyên môn, nhiệm vụ năm học tiếp thu chuyên đề đầy đủ. Lựa chọn nội dung bồi dưỡng cho GV thiết thực phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ;
  - Giao chỉ tiêu cụ thể cho các lớp, đưa vào tiêu chí thi đua xếp loại hàng tháng, kỳ và năm học;
  - Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, dự giờ thăm lớp, áp dụng và viết SKKN, phát huy tinh thần tự học tự rèn nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 
  - Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp, tận dụng môi trường tự nhiên và nguồn nguyên liệu sẵn có để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động; tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyên đề “tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo”
  - Quán triệt 100% giáo viên soạn giáo án trước khi đến lớp, có đầy đủ đồ dùng dạy học, tuyệt đối không được dạy chay, tránh cóp bài của nhau;
         - Tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. Thực hiện tốt phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của chuyên đề đảm bảo hiệu quả và chất lượng. Mỗi tháng tổ chức giao lưu các trò chơi vận động, đồng diễn thể dục giữa các khối, lớp trong toàn trường. 
            - Xây dựng và triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, chỉ đạo lớp điểm “ Lớn A”
          4.4. Công tác kiểm định chất lượng
          - Tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn mới đến từng cán bộ giáo viên, nhân viên, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên
          - Triển khai, phổ biến các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên
         - Xây dựng kế hoạch tự đánh giá của nhà trường, triển khai công việc của Hội đồng tự đánh giá; xác định mục đích, phạm vị tự đánh giá;
        - Tiến hành thu thập, xử lý và phân tích các thông tin minh chứng;
        - Tiến hành đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí;
        - Đánh giá và hoàn thành báo cáo tự đánh, đề nghị đánh giá ngoài, trong lộ trình kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017;
          - Tổ chức tập huấn, triển khai kế hoạch, phân công cụ thể cho mỗi thành viên để tổ chức tự đánh giá chất lượng trường mầm non theo đúng kế hoạch.
        5/ Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia
- Tiếp nhận phòng học mới. Thực hiện tu sửa, bảo dưỡng khối công trình văn phòng; đầu tư trang bị phòng học mới, phòng chức năng, bổ sung trang thiết bị cảnh quan sư phạm nhà trường.
- Tham mưu tốt với UBND huyện, Phòng Giáo dục, chính quyền địa phương bằng các nguồn vốn để đầu tư xây dựng phòng chức năng, hàng rào xung quanh trường mới, cải tạo sân chơi, bồn hoa cây cảnh đáp ứng tiêu chuẩn về xây dựng trường chuẩn quốc gia.
- Làm tốt công tác vận động XHH nhằm bổ sung cơ sở vật chất
* Chỉ tiêu:
- Xây dựng tường bao, san lấp mặt bằng sau xây dựng, xây phòng chức năng
- Xây nhà bảo vệ
          - Mua sắm đồ dùng thiết bị dạy học theo TT 02 và 34
          - Mua đồ dùng bán trú
          - Mua đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề
          - Sửa chữa điện nước, đồ chơi, nhà vệ sinh
- Đầu tư trang thiết bị cho các phòng học mới
- Cải tạo lại sân chơi, bồn hoa cây cảnh, đồ chơi ngoài trời
- Bổ sung trang thiết bị theo thông tư 02 đủ theo quy định cho các độ tuổi
* Biện pháp:
- Chỉ đạo các nhóm lớp, cán bộ phụ trách rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất để từ đó có kế hoạch cụ thể tập trung đầu tư;
- Tiếp tục và nâng cao chất lượng thực hiện tốt chuyên đề “Công tác mua sắm, sử dụng, bảo quản và tự làm thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em trong trường mầm non” chỉ đạo lớp điểm Nhỡ D, Bé A
  - Tăng cường công tác tham mưu với ban chỉ đạo, chính quyền địa phương, hội phụ huynh, để xin chủ trương,  làm tốt công tác XHHGD, vận động đóng góp của các bậc phụ huynh, kêu gọi ủng hộ các nhà hảo tâm để tăng thêm nguồn kinh phí tập trung tu sửa và mua sắm trang thiết bị đảm bảo CSVC và các điều kiện từng bước đáp ứng tiêu chuẩn về CSVC nhà trường thực hiện tốt tiến độ xây dựng trường đạt CQG trong năm học 2016 – 2017
  6/ Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và GVMN
          Về đội ngũ: Tæng sè CB,GV,CNV hiÖn cã: 43
          Trong ®ã: CBQL: 3;  GV: 24 ; NVPV: 2; Nhân viên nuôi dưỡng: 9; giáo viên hợp đồng trường: 3; bảo vệ: 2
         - Tr×nh ®é chuyªn m«n CBGV: §¹t chuÈn: 100% vµ trªn chuÈn ®µo t¹o ®¹t : 86,2% (§¹i häc: 19/29, Cao ®¼ng: 6/29)
         *  ChØ tiªu:
  - Xây dựng đội ngũ CBGVNV đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, có phẩm chất đạo đức tốt.
  - 95% trở lên CBQL và GVNV đạt lao động tiên tiến, CSTĐCS 3-4 đ/c; giáo
viên giỏi cấp trường đạt 40%; giáo viên giỏi huyện 2-3 đ/c
  - 95% cán bộ giáo viên được xếp loại năng lực chuyên môn khá tốt theo QĐ số 02/2008 về ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
  - 100% cán bộ giáo viên có hồ sơ đẹp về hình thức: có 50% hồ sơ được xếp loại tốt, không có hồ sơ xếp loại TB. Có 22 - 23 bộ hồ sơ được soạn trên máy;
  - Phấn đấu có 5 SKKN đươc xếp bậc 3 cấp huyên
  - Cuối năm phấn đấu có 90% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn,
  - 100% gia đình CBGVNV đạt gia đình văn hoá; kết nạp được 1-2 Đảng viên.
          - Chế độ chính sách lương, phụ cấp theo quy định nhà nước; đối với giáo viên, nhân viên hợp đồng trường đảm bảo trên mức lương tối thểu.
          *  BiÖn ph¸p:
   - Thường xuyên bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị cho giáo viên qua học tập các chuyên đề, nghị quyết của chi bộ và Đảng bộ các cấp;
  - Phối hợp với công đoàn xây dựng nội quy, quy chế sinh hoạt nội bộ chặt chẽ
và khoa học, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường và xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ;
  - Hướng dẫn và bồi dưỡng cho 100% CBQL- GV- NV, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non, và chuẩn hiệu trưởng theo thông tư 17/2011/TT- BGD-ĐT;
 - Sắp xếp, phân công công việc phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện thực tiễn của từng CBGV;
 - Phân loại giáo viên và có kế hoạch bồi dưỡng cho từng giáo viên một cách
phù hợp; thường xuyên thăm lớp, dự giờ. Tổ chức các tiết dạy mẫu;
  - Phát động các phong trào thi đua, đánh giá và động viên khen thưởng kịp thời đối với những CBGV đạt thành tích cao;
  - Tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, đảm bảo không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
7/ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
  7.1. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.
- Triển khai và thực hiện đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, các văn
bản chỉ đạo của ngành: thực hiện nghi quyết 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013
hội nghị lần thứ tám của Ban chấp hành TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo; các văn bản hướng dẫn chế độ chính sách cho GV và học sinh
- Tiếp tục tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nghiên cứu kỹ và hướng dẫn
thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN được ban hành.
7.2. Thực hiện cải cách hành chính
- Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, kịp thời, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý văn bản, quản lý hành chính. chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, nghiêm túc và thực chất.
          - Lưu trữ, xử lý công văn chính xác, có hiệu quả;
  - Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở trường học, các quy định về thu chi tài chính, thực hiện tốt 3 công khai (Công khai chất lượng; Công khai điều kiện CSVC, đội ngũ, tài chính...). Đánh giá năng lực của GV, chất lượng của trẻ khách quan, chính xác, công bằng tránh bệnh thành tích; 
7.3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, thành lập ban kiểm tra nội bộ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra các thành viên nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các bộ phận trong nhà trường,
+ Kiểm tra hồ sơ cá nhân và tập thể 2 lần/học kì;
          + Kiểm tra thường xuyên ít nhất 1lần/tháng/1nhóm lớp;
          + Kiểm tra định kỳ 2 lần/năm/1 nhóm lớp;
          + Kiểm tra toàn diện giáo viên đảm bảo 30% số giáo viên/năm
          - Ngoài ra kiểm tra chuyên đề, đột xuất khi cần thiết.
          8.4. Công tác thi đua, tuyên truyền
          a) Công tác thi đua
          + Tập thể: - Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016
                           - Trường đạt danh hiệu : Tập thể lao động tiên tiến
                          - Công đoàn vững mạnh xuất sắc - Đoàn thanh niên tiên tiến
                          - Tổ lao động giỏi: 2 tổ
                          - Lớp tiên tiến xuất sắc: 4 lớp
                          - Lớp tiên tiến: 5 lớp
         + Cá nhân:- Lao động tiên tiến đạt 95% trở lên
                          - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 3 – 5 đ/c
          b) Công tác tuyên truyền
- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành chức năng trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội về bậc học mầm non.
           - Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn nhằm truyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân về vai trò vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân, các chủ trương chính sách của Đảng đối với giáo dục
          - Phối hợp cùng Hội phụ nữ, trạm y tế tăng cường công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
- Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh các trường; thực hiện hiệu quả các công trình xã hội hóa giáo dục.
           - Xây dựng kế hoạch, góc tuyên truyền ngay từ đầu năm học, phân công cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực về lĩnh vực này phụ trách công tác tuyên truyền. 
          D/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         I/ Triển khai kế hoạch nhà trường tới tận các bộ phận, CBGV,NV
         II. Phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, từng bộ phận cụ thể.
         1. Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng
         1.1. Trần Thị Nguyệt: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ nhà trường
- Hiệu trưởng phụ trách chung về mọi hoạt động của nhà trường. Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học; Xây dựng đội ngũ; Công tác thi đua khen thưởng; tham mưu xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị, chế độ chính sách cho giáo viên và nhân viên; Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường. Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học; công tác PCGDTNT. Chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Công tác kiểm tra nội bộ
- Tham gia các hoạt động CSGD trẻ theo quy định
- Bí thư chi bộ - lãnh đạo công tác tổ chức, công tác cán bộ, lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường thực hiện nghị quyết TV Đảng uỷ
- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và  các đoàn thể trong trường. Trực tiếp làm công tác tư tưởng.
          * Đ/c: Nguyễn Thị Mùi: Phó Hiệu trưởng
    - Quản lý và chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn: Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện chương trình khối MG 3-4T; 4-5T và 5-6T;
- Phụ trách theo dõi CSVC nhà trường; Chỉ đạo, quản lý công tác thiết bị trường học của phần mềm quản lý mầm non.
- Phụ trách công tác KĐCL; Phụ trách ứng dụng CNTT; Quản trị mạng; phần mềm bồi dưỡng thường xuyên;
- Phụ trách các phong trào thi đua, ngày hội ngày lễ;
- Tham gia các hoạt động CSGD trẻ theo quy định.
          - P.Bí thư chi bộ: Chỉ đạo phương hướng hoạt động của các đoàn thể
          * Đ/c: Nguyễn Thị Hà: Phó Hiệu trưởng
    - Phụ trách công tác chăm sóc nuôi dưỡng (phần mềm Nukis)
    - Phụ trách công tác phổ cập GDMN; công tác thống kê.
- Chỉ đạo xây dựng KH và chỉ đạo thực hiện chương trình khối Nhà trẻ
- Chỉ đạo mảng y tế học đường, và các tổ chức XH khác (Chữ thập đỏ, Khuyến học..); Chỉ đạo công tác lao động VSMT; Công tác phòng cháy chữa cháy; công tác đảm bảo ANTT, ATGT; đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
- Tham gia các hoạt động CSGD trẻ theo quy định
- Cấp ủy viên: Chỉ đạo công tác tư tưởng
          2. Tổ chuyên môn
- Phụ trách kế hoạch CM của tổ, quản lý các thành viên trong tổ về công tác tổ chức CSGD trẻ.
- Tham gia xếp loại thi đua giáo viên, đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
          3. Giáo viên
           - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và chuẩn bị bài soạn, đồ dùng dạy học trước khi đến lớp. Vận động và duy trì sỹ số, đảm bảo chất lượng theo quy định, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, rèn nề nếp thói quen cho học sinh.
          4. Kế toán
- Phụ trách công tác kế toán của nhà trường. Thực hiện dự toán, thanh quyết toán kinh phí từng tháng, quí, năm theo chế độ qui định của Bộ tài chính và ngành cấp trên.
          - Theo dõi thực phẩm và giám sát giá cả thị trường, quản lý thu các khoản đóng góp về trường.
      - Lập sổ theo dõi công chức và thực hiện chế độ báo cáo tình hình đội ngũ định kỳ (Phần mềm PMIS).
          5. Y tế (kiêm công tác thủ quỹ)
  - Tổ chức cân đo trẻ 3 lần/năm, khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khoẻ cho học sinh mỗi năm 2 lần
  - Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khoẻ của học sinh;
  - Mua, bảo quản và cấp thuốc theo quy định; sơ cấp cứu ban đầu
  - Tổ chức vệ sinh học đường, vệ sinh nhóm lớp, MT, công tác tuyên truyền
          6. Tổ dinh dưỡng
- Tiếp phẩm, mua thực phẩm tươi ngon, đủ định lượng, giá cả hợp lý, đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ, không đươc để thất thoát dưới bất kỳ hình thức nào.
- Nắm đúng định lượng khi chế biến, chế biến thành phẩm bảo đảm thơm ngon, đẹp và trẻ ăn hết xuất, đảm bảo giờ ăn cho trẻ.
          7. Bảo vệ:
          -  Đảm bảo an toàn tài sản nhà trường thực hiện nghiêm túc theo hợp đồng.
          III/ Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ và cuối năm.
      
      Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG      
          - Phòng GD(để b/c)
          - Các PHT, TTCM,VP(t/h)          
          - Lưu VT.                                                                              
 
 
          Trần Thị Nguyệt
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016 - 2017
 
Tháng                           Nội dung công việc Ghi chú
 
 
 
 
 
8/2016
Công tác tổ chức
- Tuyển sinh trẻ
- Tuyên truyền chuẩn bị các điều kiện cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Phân công nhiệm vụ cho CBGV, CNV
- Tổ chức tựu trường 18/8
- Chuẩn bị mọi điều kiện tiến tới  tổ chức hội nghị HNCBCC;
Tham mưu
- Tham mưu với UBND xã, hội cha mẹ hoc sinh về kế hoạch XHH để tu sửa một số CSVC nhỏ và các điều kiện cho năm học mới
Chuyên môn
- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng hè do Phòng Giáo dục tổ chức.
- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017
- Phát động hội thi “làm đồ chơi ” trong giáo viên.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm học
Công tác khác
- Tổ chức lao động vệ sinh toàn trường
- Kiểm kê bàn giao tài sản; tham mưu mua sắm bổ sung CSVC
- Mua sắm, tiếp nhận đồ dùng, thiết bị cho học sinh
- Triển khai công tác điều tra PCGDTE5T
 
 
 
 
 
 
 
9/2016
Công tác tổ chức
- Tổ chức “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; “tết trung thu”
- Tiếp thu nhiệm vụ năm học
- Hội nghị chi bộ đầu năm học (19/9)
- Hội nghị cán bộ công chức viên chức (28/9)
- Đại hội Đoàn thanh niên (30/9)
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh
- Xây dựng nội quy, quy chế nhà trường,
- Phát đông các phong trào thi đua - đăng kí, ký cam kết
Công tác tham mưu
- Tham mưu với UBND về kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia  và công tác huy động XHHGD, mua sắm bổ sung CSVC, đẩy nhanh tiến độ công trình nhà 2 tầng
Chuyên môn
- Thực hiện chương trình học kỳ 1 (5/9/2016)
- Tham gia tập huấn theo kế hoạch của phòng giáo dục
- Duyệt kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy của giáo viên.
- Hướng dẫn công tác thi đua, đăng ký đề tài SKKN
- Triển khai các nội dung bồi dưỡng chuyên môn: Công tác chủ nhiệm, công tác chuyên môn,
- Triển khai nhập phần mềm phổ cập hoàn thiện hồ sơ
- Kiểm tra nề nếp chuyên môn, chế biến thức ăn, vệ sinh
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe định kỳ lần 1
- Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác kiểm định chất lượng
- Xây dựng các kế hoạch KTNB, ATGT, PTTĐ, PCGD..
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn công tác KĐCL
Một số công tác khác
- Hoàn thành các loại báo cáo, công tác thống kê đầu năm
- Ký cam kết trường học an toàn
- Tổ chức chăm sóc và  trồng cây tạo khuôn viên trường  “Xanh, sạch, đẹp”
- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra công tác xây dựng chuẩn
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2016
Công tác tổ chức
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/10
- Phối hợp tổ chức ngày hội 20/10
Công tác tham mưu
- Tiếp tục tham mưu với địa phương về tiến độ XD nhà 2 tầng và hoàn thiện các hạng mục xây dựng
Chuyên môn
- Xây dựng tiết dạy mẫu, sinh hoạt chuyên môn theo tổ
- Tổ chức kiểm tra toàn diện, đánh giá, xếp loại giáo viên và các bộ phận theo lịch KTNB; kiểm tra thường xuyên.
- Chấm hồ sơ đợt 1
- Sinh hoạt chuyên môn cụm
- Hoàn thiện công tác nhập dữ liệu phổ cập vào phần mềm, cập nhật đầy đủ số liệu phổ cập duyệt 3 cấp học và đón đoàn KT
- Triển khai kế hoạch tự đánh đánh giá
C«ng t¸c kh¸c
- Thanh quyết toán tài chính
- Thu nạp BH cho CBGV và học sinh
- Đón đoàn kiểm tra công tác xây dựng chuẩn, NVNH, chuyên đề của phòng
 
 
 
 
 
 
11/2016
Công tác tổ chức
- Phát động phong trào thi đua chào mừng 20/11
- Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam ( 20/11)
Công tác tham mưu
- Tham mưu với UBND xã tổ chức kỷ niệm ngày 20/11
- Tham mưu với lãnh đạo địa phương để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn
Chuyên môn
- Thi giáo viên giỏi cấp trường
- Thi tạo môi trường trong và ngoài lớp học
- Kiểm tra toàn diện, KT chuyên đề, đánh giá, xếp loại giáo viên và
các bộ phận theo lịch KTNB, KT nhân viên nhà bếp
- Tập huấn “lấy trẻ làm trung tâm” theo kế hoạch của phòng
- Kiểm tra chỉ đạo các lớp điểm
Công tác khác
- Tổ chức các hoạt động vui  chơi văn hóa, văn nghệ, trò chơi
dân gian cho trẻ nhân dịp 20/11
- Đón đoàn kiểm tra công tác xây dựng chuẩn, NVNH, chuyên đề của phòng
 
 
 
 
12/2016
Công tác tổ chức
- Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày QPTD 22/12
Chuyên môn
 - Xây dựng tiết dạy mẫu theo tổ khối
 - Kiểm tra, đánh giá , xếp loại giáo viên và các bộ phận theo    
 lịch KTNB ; kiểm tra dự giờ đột xuất GV.
- Chấm hồ sơ đợt 2 học lỳ I
- Cân đo theo dõi SK bằng biểu đồ tăng trưởng đợt II
- Tổ chức hội thi “Bé khỏe thông minh, nhanh nhẹn” cấp trường
Công tác khác
 - Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 và dự trù KP 2017
 - Sinh hoạt CBQL mầm non
 - Đón đoàn kiểm tra công tác xây dựng chuẩn, NVNH, chuyên đề của phòng
 
 
 
 
 
 
01/2017
Công tác tổ chức
 - Sơ kết học kì I, triển khai kế hoạch học kỳ 2
Chuyên môn
 - Thực hiện chương trình học kỳ 2 (18/01/2017)
 - Hội thảo chuyên môn cấp cụm
 - Kiểm tra , đánh giá , xếp loại giáo viên và các bộ phận theo    
 lịch KTNB; kiểm tra thường xuyên GV.
- Bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị cho giáo viên dự thi năng lực giáo viên giỏi câp huyện
- Duyêt sáng kiến kinh nghiệm
- Tổ chức lễ hội mừng xuân
- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch năm học 2017 - 2018
Công tác khác
- Xây dựng kế hoạch và duyệt kế hoạch năm 2015 - 2016 
- Hoàn thành các loại báo cáo, công tác thống kê cuối học kỳ 1
- Đón đoàn kiểm tra công tác xây dựng chuẩn, NVNH, chuyên đề của phòng
 
 
 
 
 
 
02/2017
Công tác tổ chức
- Thi đua dạy tốt học tốt mừng Đảng, mừng xuân
- Tổ chức lễ hội mừng xuân cho trẻ
Chuyên môn
   - Kiểm tra , đánh giá , xếp loại giáo viên và các bộ phận theo  
  lịch KTNB; kiểm tra duy trì sĩ số trước sau tết
- Chấm hồ sơ đợt 3 học kỳ II
- Hội nghị chuyên môn cấp huyện học kỳ II
- Viết báo cáo công tác kiểm định chất lượng
Công tác khác
- Tổ chức trồng cây sau tết
- Đón đoàn kiểm tra công tác xây dựng chuẩn, NVNH, chuyên đề của phòng
 
 
 
 
03/2017
Công tác tổ chức
- Tổ chức lễ hội (8/3) và kỷ niệm ngày thành lập ĐTNCSHCM
Chuyên môn
- Kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên và các bộ phận theo  
 lịch KTNB ; kiểm tra thường xuyên các hoạt động của GV,NV
- Cân đo theo dõi SK trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng đợt 3; khám sức khỏe đinh kỳ lần 2
- Khảo sát chất lượng chương trình GDMN ở một số lớp
- Hoàn thành và nạp báo cáo kiểm định chất lượng
- Tham gia hội thảo chuyên đề cấp huyện
Công tác khác
- Báo cáo công tác kiểm định chất lượng
- Quyết toán tài chính tháng 1,2,3
- Đón đoàn kiểm tra công tác xây dựng chuẩn, NVNH, chuyên đề của phòng
 
 
 
 
 
 
04/2017
Công tác tổ chức
- Kỷ niệm ngày lễ lớn (30/4; 1/5).
Chuyên môn
- Tham gia hội thi “Bé vui khỏe thông minh nhanh nhẹn” cấp cụm
- Kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên và các bộ phận theo  
 lịch KTNB ; kiểm tra thường xuyên các hoạt động của GV,NV
- Tham mưu với ban chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra công tác PCT5T
- Chấm hồ sơ đợt 4 học kỳ II
- Chấm SKKN cấp trường, nạp SKKN đề nghị xếp bậc 3
- Đánh giá rút kinh nghiệm BDTX
Công tác khác
- Kiểm tra, đánh giá “trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”
- Hoàn thành các báo cáo và công tác thống kê cuối năm
- Đón đoàn kiểm tra công tác xây dựng chuẩn, NVNH, chuyên đề của phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/2017
Công tác tổ chức
- Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
- Sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề mua sắm bảo quản, tự làm thiết bị dạy học
- Tổng kết năm học, đánh giá theo tiêu chí báo cáo về phòng
Chuyên môn
- Kiểm tra hoàn thiện hồ sơ đề nghị phòng GD- UBND huyện kiểm tra công nhận PCGDMNTENT;
- Hoàn thành chương trình học kỳ 2
- Hoàn thành hồ sơ cá nhân, hồ sơ giáo viên, hồ sơ trẻ, thực hiện công tác lưu trữ.
Công tác khác
- Bình xét thi đua CB- GV-CNV cuối năm. Hoàn tất và nộp hồ
sơ thi đua về Phòng Giáo dục.
- Tổ chức kiểm điểm và lấy phiếu tín nhiệm cán bộ QL;
- Đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá
HT, P.HT theo thông tư 17, đánh giá nhân viên
- Hoàn thành các loại hồ sơ, báo cáo tổng kết năm học
- Kiểm kê bàn giao tài sản trước 31/5/2017
- Thanh quyết toán tài chính
 
 
6,7/2017
- Tổ chức cho CBGVNV nghỉ hè, tham quan nghỉ mát
- Phân công trực hè, bảo vệ CSVC trong hè
- Tham mưu để có kế hoạch tu sửa CSVC cho năm học mới
- Bồi dưỡng hè cho giáo viên
 
 

Tác giả bài viết: Trân Thị Nguyệt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

LIÊN KẾT WEBSITE